TBS Złocień sp. z o.o.
StartOfertaO nasDziałalnośćBudynkiKontakt
Zasady działalności
» Towarzystwa Budownictwa Społecznego to podmioty, których podstawową działalnością jest budowa i eksploatacja mieszkań z przeznaczeniem na wynajem. TBS realizuje budowę mieszkań czynszowych w oparciu o dwa źródła finansowania: 70 % w stanowi preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego natomiast 30 % pochodzi ze środków wpłaconych z tytułu partycypacji osób prawnych lub fizycznych Partycypant z tytułu współfinansowania budowy mieszkania może wskazywać kolejnych najemców w przypadku rozwiązania umowy najmu...
Zobacz więcej 
>TBS-Złocień:

 Ul.Radzikowskiego 25
 31-315 Kraków
 tel/fax: (012) 638 22 12
 tbs.zlocien@onet.pl
Działalność
» Towarzystwa Budownictwa Społecznego to podmioty, których podstawową działalnością jest budowa i eksploatacja mieszkań z przeznaczeniem na wynajem. TBS realizuje budowę mieszkań czynszowych w oparciu o dwa źródła finansowania: 70 % w stanowi preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego natomiast 30 % pochodzi ze środków wpłaconych z tytułu partycypacji osób prawnych lub fizycznych Partycypant z tytułu współfinansowania budowy mieszkania może wskazywać kolejnych najemców w przypadku rozwiązania umowy najmu. Zawarcie umowy najmu warunkowane jest spełnieniem przez najemcę warunków określonych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego tj.:
· musi być wskazana przez partycypanta.
· dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1.3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu powiększonego o:
- 20 % w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
- 80 % w przypadku gospodarstwa dwuosobowego
- i o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę, tworzącą gospodarstwo domowe
· Najemca wraz z osobami zgłoszonymi w momencie podpisywania umowy najmu nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania na terenie Gminy Kraków.
· Przed podpisaniem umowy najmu przyszły najemca zobowiązany jest wpłacić kaucje dla danego lokalu.

Podstawy prawne 

Start | Oferta | O nas | Działalność | Budynki | Informacja o danych osobowych | Kontakt
© TBS Złocień sp. z o.o. 2007