TBS Złocień sp. z o.o.
StartOfertaO nasDziałalnośćBudynkiKontakt
Zasady działalności
» Towarzystwa Budownictwa Społecznego to podmioty, których podstawową działalnością jest budowa i eksploatacja mieszkań z przeznaczeniem na wynajem. TBS realizuje budowę mieszkań czynszowych w oparciu o dwa źródła finansowania: 70 % w stanowi preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego natomiast 30 % pochodzi ze środków wpłaconych z tytułu partycypacji osób prawnych lub fizycznych Partycypant z tytułu współfinansowania budowy mieszkania może wskazywać kolejnych najemców w przypadku rozwiązania umowy najmu...
Zobacz więcej 
>TBS-Złocień:

 Ul.Radzikowskiego 25
 31-315 Kraków
 tel/fax: (012) 638 22 12
 tbs.zlocien@onet.pl
Informacja o danych osobowych
Administratorem Pani/a danych osobowych Towarzystwa Budownictwa Spolecznego "ZLOCIEN" Spólka z o.o., KRS 0000014854, Ul. Radzikowskiego 25, 31-315 Kraków (dalej TBS). Dane kontaktowe:, e-mail tbs.zlocien@onet.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja najmu/uslugi/dostawy okreslonej zawarta z nami umowa jaka wykonujemy lub wykonywalismy na Pani/Pana rzecz lub pozostajemy w kontakcie w zwiazku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Celem, dla których TBS przetwarza dane osobowe jest realizacja zawartej umowy a takze dochodzenie ewentualnych roszczen przez TBS w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy lub obrona przed roszczeniami wystosowanymi przez Pana/a stosunku do TBS oraz udokumentowanie wykonania umowy dla celów podatkowych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pana/i pozyskanych przez TBS jest umowa. TBS przekazuje Pana/i dane osobowe nastepujacym kategoriom podmiotów swiadczacym uslugi wsparcia IT oraz dostarczajacym oprogramowanie informatyczne, kancelariom prawniczym, firmom wykonawczym, administracyjnym, konserwatorom. Pani/a dane osobowe beda przetwarzane przez okres przedawnienia roszczen podatkowych lub roszczen cywilnoprawnych stron umowy w zaleznosci które z tych zdarzen nastapi pózniej. Masz prawo dostepu do danych osobowych ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a takze wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dostep do danych mozliwy jest w siedzibie TBS. Ponadto, TBS udostepnia adres e-mailowy tbs.zlocien@onet.pl, za pomoca którego mozna kontaktowac sie w sprawie danych osobowych. TBS nie zamierza przekazywac danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemozliwi TBS zawarcie umowy. TBS nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Start | Oferta | O nas | Działalność | Budynki | Informacja o danych osobowych | Kontakt
© TBS Złocień sp. z o.o. 2007